SIEA pripravuje na schválenie podklady k novému projektu Zelená domácnostiam, ktorý bude v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko.

Predbežný harmonogram: 

8.8.2023

Zverejnenie podmienok registrácie zariadení

17.8.2023

Otvorenie registrácie zariadení

august 2023

Zverejnenie všeobecných podmienok

september 2023

Výzva na registráciu zhotoviteľov

 

 

 

Vytlačiť