UPOZORNENIE:
Nižšie uvedený zoznam zhotoviteľov nie je aktuálny, bol vytvorený pre projekty Zelená domácnostiam realizované v rokoch 2015 až 2023 s podporou z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Pre nový pripravovaný projekt Zelená domácnostiam bude  vytvorený nový zoznam zhotoviteľov, ktorí so SIEA podpíšu nové zmluvy. Výzvu na registráciu zhotoviteľov, ktorí sa chcú podieľať na pokračovaní projektu Zelená domácnostiam v rokoch 2023 až 2029, plánuje SIEA zverejniť v septembri 2023.

Zoznam oprávnených zhotoviteľov bude Slovenská inovačná a energetická agentúra priebežne aktualizovať. Zhotovitelia sa môžu do zoznamu prihlásiť kedykoľvek počas trvania projektov Zelená domácnostiam. Do zoznamu budú zaradení všetci žiadatelia, ktorí splnia podmienky a zaviažu sa zabezpečovať inštalácie v súlade so zmluvou.

SIEA zverejňuje zoznam zhotoviteľov, ktorí majú účinnú zmluvu o preplácaní poukážok. Zoznam oprávnených zhotoviteľov je priebežne aktualizovaný.

Pri zhotoviteľoch, ktorí súhlasili s uvedením svojich kontaktov pre verejnosť, sú v zozname publikované aj telefónne čísla a e-mailové adresy. Ďalšie kontakty budú doplnené po doručení súhlasov pri najbližšej aktualizácii zoznamu.

 

Na stiahnutie:

Zoznam oprávnených zhotoviteľov

 

Každá domácnosť, ktorá má záujem o získanie príspevku v rámci projektov Zelena domácnostiam, by si mala dobre zvážiť výber zhotoviteľa. V každom prípade sa oplatí ešte pred uplatnením poukážky u zhotoviteľa zistiť si referencie o už zrealizovaných inštaláciách v rodinných a bytových domoch, overiť si vhodnosť navrhnutého technického riešenia a porovnať si cenové ponuky od viacerých zhotoviteľov. Využiť možno aj bezplatné energetické poradenstvo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Odborní konzultanti SIEA ochotne domácnostiam poradia, ako sa zorientovať v problematike.

Vytlačiť