SIEA otvorila dňa 17. augusta 2023 registráciu zariadení, ktoré môžu byť podporené z nového projektu Zelená domácnostiach v rokoch 2023 až 2029. Nový zoznam podporovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky, bude priebežne aktualizovaný.

Oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré vyplývajú z Programu Slovensko a sú uvedené v aktuálnych Podmienkach registrácie do zoznamu oprávnených zariadení národného projektu Zelená domácnostiam.  Informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v časti Registrácia zariadení.

Podporené budú zariadenia, ktoré splnia európske environmentálne kritériá. Tie majú zabezpečiť, aby boli verejné zdroje použité len na investície, ktoré prispievajú k zmierneniu zmeny klímy a nenarúšajú environmentálne ciele Európskej únie.

Fotovoltické panely

 • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu

Veterné turbíny

 • Podporované môžu byť fotovoltické turbíny s výkonom do 10,8 kW
 • Inštalácia veternej turbíny podlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie
 • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu

Slnečné kolektory

 • Podporované môžu byť zariadenia na zabezpečenie ohrevu vody a podporu vykurovania
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu

Tepelné čerpadlá

 • Podporované môžu byť elektrické tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, správne dimenzovanie zariadenia zaručí jeho dlhšiu životnosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluv

Kotly na biomasu

 • Podmienky pre ich registráciu v projekte Zelená domácnostiam zatiaľ nie sú dostupné, zverejnené budú až po schválení požadovaných environmentálnych kritérií pre ich financovanie zo strany Európskej komisie.

 

 

Vytlačiť