Zoznam žiadostí, ktoré boli zaregistrované v súlade s podmienkami národného projektu Zelená domácnostiam platnými v rokoch 2015 až 2023, je len informatívny a slúži len na evidovanie potenciálneho záujmu. Informácie zo žiadostí, ktoré sú uvedené v tomto zozname, bude možné potom, čo domácnosť akceptuje nové podmienky podpory a doplní požadované údaje, preniesť do nového zoznamu žiadostí platného pre projekt realizovaný v rokoch 2023 až 2029.

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o vydanie poukážky

Ak chcete predbežne zaevidovať svoj záujem o poukážku ešte pred spustením nového projektu, môžete žiadosť registrovať už teraz a použiť návod, ktorý je dostupný v časti Ako podať žiadosť.

UPOZORNENIE:

Údaje o podmienkach a výške podpory v registračnom formulári sú neaktuálne, zoznam zariadení je len informatívny a poradie žiadostí je nepodstatné.

Registrovať žiadosť teraz

Pre vstup do konta na úpravu je nutné zadať číslo žiadosti a heslo. Oba prihlasovanie údaje sú domácnosti doručované na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii žiadosti.

     Upraviť žiadosť    

 

Vytlačiť