SIEA otvorila dňa 17. augusta 2023 registráciu zariadení, ktoré môžu byť podporené z nového projektu Zelená domácnostiach v rokoch 2023 až 2029. Nový zoznam podporovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky, bude priebežne aktualizovaný.

Registrácia zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam prebieha výlučne elektronicky.

Zápis do zoznamu oprávnených zariadení je bezplatný. O zaregistrovanie do zoznamu zariadení môže požiadať osoba („registrátor“), ktorá sa zaregistruje na webovej stránke zelenadomacnostiam.sk a doloží prostredníctvom elektronického formuláru všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia relevantných technických podmienok.

Po úspešnej registrácii je sprístupnená možnosť registrovať zariadenia a upravovať zadané informácie. K dispozícii je aj podrobný manuál. Zaregistrované budú všetky prihlásené zariadenia, ktoré splnia požiadavky. Ak v zozname niektoré zariadenie nebude, je možné, že nespĺňa technické podmienky alebo zatiaľ nikto nepožiadal o jeho zaregistrovanie. V prípade záujmu je v archíve stále k dispozícii Zoznam zariadení podporovaných v končiacom Národnom projekte Zelená domácnostiam I – III.

 

Postup pri elektronickej registrácii zariadení: 

  1. Registrátor požiada elektronicky o registráciu.
  2. Po zaregistrovaní sa prihlási do svojho konta.
  3. Požiada o registráciu nového zariadenia.
  4. SIEA posúdi  žiadosť o registráciu zariadenia.
  5. SIEA vyzve registrátora na doplnenie, ak je to potrebné.
  6. Ak je posúdenie kladné, SIEA  žiadosť schváli a zariadenie je  okamžite zapísané do zoznamu.

 

Na stiahnutie – 17.8.2023:

Registrácia zariadení MANUÁL V1 (pdf, 1,8mb)

 Registrácia zariadení 

Vytlačiť