Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam budú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý SIEA zverejní v priebehu augusta 2023.

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Programu Slovensko. Základné rámce pomoci boli stanovené v rámci Opatrenia 2.2.3. Podpora využívania OZE v domácnostiach, ktorý sa týka všetkých regiónov Slovenska.

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE v budovách na bývanie, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré sú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom.

Nevyhnutnou podmienkou spustenia podpory je vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení, ktorých inštalácia bude podporovaná. Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení SIEA zverejnila 8. augusta 2023, registrácia zariadení bude otvorená od 17. augusta 2023

Dokumenty na stiahnutie:

Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, účinné od 17.8.2023, zverejnené 17.8.2023 (pdf, 695kb) 

Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam – usmernenie , zverejnené 17.8.2023 (pdf, 660kb)

 

Archív – staršie dokumenty:

Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, účinné od 9.8.2023, zverejnené 8.8.2023

Vytlačiť