UPOZORNENIE:

SIEA zverejnila technické podmienky registrácie zariadení. Registrácia zariadení, ktoré môžu byť podporené z nového projektu Zelená domácnostiam v rokoch 2023 a 2029, bude otvorená 17. augusta 2023. Nový zoznam podporovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky, bude priebežne aktualizovaný. Zoznam podporovaných zariadení v končiacom projekte Zelená domácnostiam je k dispozícii v archíve.

Prostredníctvom národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam budú môcť rodinné a bytové domy získať podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporu je možné využiť len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení.

O zaregistrovanie do zoznamu oprávnených zariadení môže požiadať bezplatne každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok.

Aké zariadenia sú podporované?

malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10,8 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v domácnosti

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude definovaný v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Príspevky sa nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému.

Vytlačiť