Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii

S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektov Zelená domácnostiam vydala SIEA usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

Súčasťou usmernenia k vyhotovovaniu faktúr je upozornenie, že vo faktúre musí byť jasne určená výška oprávnených výdavkov, ktoré sú členené v súlade s čl. H. všeobecných podmienok.

 

V usmernení k vyhotovovaniu dokladu o inštalácii zariadení a uvedení zariadenia do prevádzky sú určené minimálne požiadavky na obsah dokumentu, ktorý má preukázať, že zariadenie bolo skutočne inštalované a uvedené do prevádzky.
Pre zhotoviteľov, ktorí nemajú k dispozícií vhodný doklad a pre zhotoviteľov, ktorí chcú doplniť už existujúci doklad tak, aby spĺňal požiadavky, je k dispozícií vzor dokladu o inštalácií a uvedení zariadenia do prevádzky. Vzor dokladu má charakter odporúčania, jeho použitie nie je záväzné.

 

Žiadosti o preplatenie poukážok je už možné podávať na pracoviskách v Banskej Bystrici, Bratislave, Trenčíne a v Košiciach. Adresy pracovísk sú uvedené na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia – Kontakty.

 

Na stiahnutie
Usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr, 25.2.2019 
Usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu dokladu o inštalácii zariadenia a uvedení zariadenia do prevádzky, 25.2.2019

Vzor dokladu o inštalácií a uvedení zariadenia do prevádzky, 25.2.2019

 

Vytlačiť