Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení – príloha žiadosti o preplatenie

Aktualizácia 08.07.2022

V súvislosti s výkonom kontroly, ktorá sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci, je súčasťou žiadosti o preplatenie v rámci projektov Zelená domácnostiam  povinná príloha Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení.

V zmysle platných Všeobecných podmienok na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, časť F, odsek 1., písmeno l) je povinnou prílohou vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, kde bola vykonaná inštalácia zariadenia, na ktoré bola vydaná poukážka, pre ktorú si zhotoviteľ podal žiadosť o preplatenie.

Zhotovitelia môžu pre účely tohto vyhlásenia využiť vzorový formulár, ktorý je spracovaný samostatne pre právnické osoby a samostatne pre fyzické osoby podnikateľov – živnostníkov.

Na stiahnutie
Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení - právnické osoby
Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom prepojení - fyzické osoby podnikatelia - živnostníci
Vytlačiť