UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Vďaka európskej a štátnej podpore poskytovanej prostredníctvom národných projektov Zelená domácnostiam bolo v rokoch 2015 až 2023 nainštalovaných v slovenských domácnostiach viac ako 54 000 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Národné projekty Zelená domácnostiam sú v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bolo na obdobie 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €. Od júna 2022 do konca roku 2023 bolo k dispozícii 45 miliónov € z projektu Zelená domácnostiam III. V marci 2023 SIEA navýšila rozpočet projektu o 5 miliónov. Po vyčerpaní tejto sumy bolo vydávanie poukážok pozastavené.

Domácnosti od roku 2015 využili poukážky v hodnote viac ako 116 miliónov €. Projekty Zelená domácnostiam umožnili doteraz zvýšiť celkový inštalovaný výkon obnoviteľných zdrojov energie o 442 MW. Domácnosti si mohli vybrať z viac ako 5000 konkrétnych typov zariadení, ktoré spĺňali požadované technické požiadavky.

Vytlačiť