UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Chcem konzultovať s odborníkom, aké zariadenie je pre našu domácnosť vhodné

Potrebujem poradiť pri vypĺňaní žiadosti o poukážku

Chcem požiadať o preplatenie poukážky

Chcem prihlásiť zhotoviteľa do zoznamu oprávnených zhotoviteľov

Chcem zaregistrovať zariadenie

Mám záujem zaregistrovať sa na odber správ o projekte Zelená domácnostiam zo stránky www.siea.sk

 

 

Informácie pre domácnosti k vypĺňaniu žiadostí o poukážky a informácie pre zhotoviteľov k podávaniu žiadostí o preplatenie poukážok

Overte si, či odpoveď na vašu otázku už nie je zverejnená v manuáli k vypĺňaniu žiadosti alebo na medzi najčastejšími otázkami.

E-mailom: zelenadomacnostiam@siea.gov.sk

Telefonicky:

Konzultačné centrum Banská Bystrica: 0905 433 126

Pracovisko Bratislava:  0907 811 944

Pracovisko Košice: 0907 957 706

Pracovisko Trenčín: 0905 904 078

 

Pracovníkov SIEA kontaktujte vopred e-mailom alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00. Konzultačné centrum v Banskej Bystrici na novej adrese na Švermovej ulici č. 43 v budove Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pracovisko v Bratislave sa nachádza na adrese Bajkalská 21/B v areáli Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

Žiadosti o preplatenie poukážok je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresy:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Švermova 43

974 04  Banská Bystrica

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Krivá 23

040 01 Košice


Upozornenie: 
Pracovisko SIEA v Košiciach sídli od 12/2022 na novej adrese, v administratívnej budove oproti pôvodnému sídlu na Krivej 18.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Hurbanova 59

911 00 Trenčín

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Žiadosť o preplatenie poukážky“.

 

Informácie k podávaniu žiadostí o registráciu zhotoviteľov

E-mailom: zhotovitelia@siea.gov.sk

Telefonicky: 

Pracovisko Bratislava: 0905 997 432

 

V prípade záujmu o osobné konzultácie, kontaktujte pracovníkov SIEA vopred telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00. Pracovisko v Bratislave sa nachádza na adrese Bajkalská 21/B v areáli Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

Žiadosti o registráciu zhotoviteľov je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresy:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Bajkalská 27,

827 99 Bratislava

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Registrácia zhotoviteľa“.

 

Informácie k registrácii zariadení

E-mail: zariadenia@siea.gov.sk
Telefonicky:

všeobecné podmienky: 0905 433 126

registrácia zariadení: 0915 496 044

 

Žiadosti o registráciu zariadení sa spracovávajú na pracovisku SIEA v Banskej Bystrici. Žiadosti je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z uvedených adries:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Švermova 43

974 04  Banská Bystrica

 

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Žiadosť o registráciu zariadenia“

 

Zvažujete, aké zariadenie je pre vás vhodné a potrebujete poradiť?

Vytlačiť