UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Informačný systém Zelená domácnostiam umožňuje oprávneným zhotoviteľov spravovať poukážky, ktoré si domácnosti u nich uplatnili.

 

Prihlasovacie údaje do informačného systému sú oprávneným zhotoviteľom doručené po nadobudnutí účinnosti zmluvy o preplácaní poukážok. Pre zhotoviteľov je k dispozícií na stiahnutie aktualizovaný manuál k zadávaniu informácií a správe poukážok v informačnom systéme. Najnovšie zmeny sú zosumarizované vo videonávode aj  s postupom, ako aktivovať vydanie poukážky, a priložené sú aj odpovede na najčastejšie otázky k aktivácii.

 

 

Na stiahnutie – 15.6.2022:

Manuál pre zhotoviteľov k informačnému systému Zelená domácnostiam V2.pdf

 

Pozrite si aktuálne informácie o zmenách v projekte od júna 2022 a videonávod s postupom, ako aktivovať vydanie poukážky – NOVÉ

 

Odpovede na najčastejšie otázky zhotoviteľov k aktivácii žiadosti – NOVÉ

 1. Prečo sa mi nedarí aktivovať poukážku?
  Preverte si, či do informačného systému zadávate správny aktivačný kód a skúste aktivačný kód vložiť manuálne. Aktivačný kód je pre domácnosť dostupný po zadaní žiadosti priamo v informačnom systéme v časti určenej na úpravu podanej žiadosti, nie je identický s heslom na úpravu žiadosti, ktoré zasielame domácnosti e-mailom.
 2. Aký je rozdiel medzi aktiváciou a rezerváciou?
  Aktivácia nie je rezervácia. Aktiváciou dá zhotoviteľ pokyn na vydanie poukážky v určených termínoch. Na základe aktivácie SIEA poukážku vydá a zašle domácnosti na zadanú korešpondenčnú adresu. Rezerváciu vykoná zhotoviteľ až po doručení podpísanej a overenej zmluvy domácnosťou.
 3. Kedy je potrebné poukážku aktivovať?
  Aktiváciu odporúčame zhotoviteľovi vykonať až vtedy, ak je schopný zariadenie do 90 dní dodať, inštalovať a zároveň podať žiadosť o preplatenie. Registrovaná žiadosť je v zásobníku evidovaná 18 mesiacov.
 4. Dokedy je možné zadávať žiadosti?
  Registrácia žiadostí o poukážku  je časovo vymedzená oprávneným obdobím, ktoré končí 31. októbra 2023.
 5. Je možné po aktivácii robiť úpravu?
  Áno, ale zmenu je možné vykonať len do vydania poukážky.
 6. Môžem zrušiť aktiváciu, keď domácnosť ešte nemá pripravenú stavbu?
  Áno, aktiváciu je možné zrušiť do termínu vydania poukážky. Zhotoviteľ môže poukážku deaktivovať, viac informácii nájdete v manuáli pre zhotoviteľov.
Vytlačiť