UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

UPOZORNENIE:
Aktivovanie vydávania poukážok je pozastavené. Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však predovšetkým na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období.

Nižšie uvedené informácie na stránke zelenadomacnostiam.sk sa týkajú končiaceho projektu Zelená domácnostiam. Podrobnejšie informácie o poskytovaní pomoci v nasledujúcom období budú k dispozícii v priebehu letných mesiacov po schválení projektu a zverejnení všeobecných podmienok. Cieľom SIEA je umožniť inštaláciu podporovaných zariadení najneskôr v septembri 2023. Momentálne je pripravený zámer nového projektu.


Pred vyplnením žiadosti sa vopred oboznámte s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam. Stručný návod nájdete v časti 10 krokov k podpore.

 

Pri vypĺňaní formuláru žiadosti postupujte podľa manuálu pre domácnosti a videonávodu, ktoré sú k dispozícii v časti Ako podať žiadosť.

      Podať žiadosť      

Upraviť podanú žiadosť môže domácnosť len do vydania poukážky. Pre vstup do konta na úpravu je nutné zadať číslo žiadosti a heslo. Oba prihlasovanie údaje sú domácnosti doručované na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii žiadosti. Domácnosť má k dispozícii aj priebežnú informáciu o poradí.

     Upraviť žiadosť    

Zoznam všetkých žiadostí čakajúcich v zásobníkoch na vydanie poukážky je verejný.

Žiadosti čakajúce na aktiváciu a vydanie poukážky

 

Vytlačiť