UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Podrobný postup pri podávaní žiadosti o poukážku je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam.

 

Na stiahnutie – 15.06.2022: 

Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam II a III V3.pdf

 

Pozrite si videonávod Ako vyplniť žiadosť o poukážku – 10.5.2022 – návod je aktuálny, postup pri vypĺňaní žiadosti sa nemení

 

Pozrite si aktuálne informácie o tom, ako inovovaný systém vydávania poukážok funguje od júna 2022, odkedy o termíne vydania poukážky rozhoduje domácnosť po dohode so zhotoviteľom.

Podať žiadosť o poukážku je možné počas oprávneného obdobia, keď je otvorený zásobník na podávanie žiadostí. Žiadosť o vydanie poukážky je možné podať elektronicky prostredníctvom informačného systému. Odkaz na vstup do informačného systému sa nachádza na stránke v časti Žiadosti o poukážku. Po kliknutí na tlačidlo Podať žiadosť budete presmerovaní na úvodnú stránku registrácie žiadosti o poukážku s ikonami štyroch druhov podporovaných zariadení. Vyberte si zariadenie, ku ktorému chcete žiadať o poukážku.

Kroky pri podávaní žiadosti:

 1. Registrácia miesta inštalácie
  Zadať je nutné okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva budovy, teda rodinného alebo bytového domu, v ktorom plánujete zariadenie využívať. Pre správne vyplnenie žiadosti o poukážku je vhodné, aby ste mali pri sebe k dispozícii výpis listu vlastníctva. Údaje o mieste inštalácie nie je možné meniť.
 2. Špecifikácia zariadenia
  Pre každý druh zariadenia, ktoré plánujete inštalovať, je potrebné podať samostatnú žiadosť. Technické informácie si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení. Okrem druhu zariadenia, výrobcu a výrobného typu sa pri fotovoltických paneloch a slnečných kolektoroch uvádza aj počet kusov. Údaje o špecifikácii zariadenia je možné meniť len v období, keď žiadosť čaká v zásobníku na vydanie poukážky.
 3. Vlastníci nehnuteľnosti
  V prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti je možné meniť len v období, keď žiadosť čaká v zásobníku na vydanie poukážky. Po vydaní poukážky je možné opraviť len chyby v písaní.
 4. Potvrdenie spln;enia podmienok
  V tejto časti potvrdzujete, že spĺňate všeobecné podmienky podpory. Zároveň máte uviesť, ktoré z uprednostňujúcich podmienok podpory spĺňate. Údaje o splnení uprednostňujúcich podmienok je možné meniť len v období, keď žiadosť čaká v zásobníku na vydanie poukážky.
 5. Výpočet hodnoty poukážky
  Informačný systém na základe zvolených údajov vypočíta maximálnu hodnotu poukážky.
 6. Výzva na potvrdenie záujmu
  Krátko po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je potrebné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku.
 7. Potvrdenie záujmu
  Link na potvrdenie záujmu je platný 24 hodín. V tejto lehote je potrební záujem potvrdiť, ale konkrétny časť potvrdenia nemá vplyv na zaradenie žiadosti do zásobníka, v zásobníku sa nevytvára poradie. Žiadosti sú v zásobníku zaradené podľa čísla žiadosti.
 8. Zaradenie žiadosti do zásobníka
 9. Potvrdením záujmu je žiadosť zaradená do zásobníka žiadostí, kde čaká na aktiváciu a vydanie poukážky.
Vytlačiť