UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

UPOZORNENIE: SIEA navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur.  Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však predovšetkým  na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období.

Kedy je možné žiadať o poukážku v projekte Zelená domácnostiam

Termín spustenia podávania žiadostí: 13.6.2022 o 15.00 h

Pozastavenie možnosti aktivovať poukážky: 23.3.2023

  

 

Podporované zariadenie Maximálna podpora
na inštaláciu
Podávanie žiadostí
Kotly na biomasu 1 500 € Otvorené
Fotovoltické panely 1 500 € Otvorené
Slnečné kolektory 1 750 € Otvorené
Tepelné čerpadlá 3 400 € Otvorené

* UPOZORNENIEZelený reštart pre Zelenú domácnostiam

ARCHÍV

Kedy bolo možné žiadať o poukážky v projekte Zelená domácnostiam

Podporované zariadenie Termín spustenia podávania žiadostí Termín ukončenia podávania žiadostí* Vyčlenená suma Maximálna podpora
na inštaláciu
Stav zásobníka
 Tepelné čerpadlá 16.5.2022, 15.00 h 31.5.2022, 11.00 h 15 000 000 3 400 € Pozastavené
 Kotly na biomasu 1 500 € Pozastavené

* Alebo skôr, ak podané žiadosti prekročia vyčlenenú sumu.

 

Pôvodne plánované termíny spustenia podávania žiadostí v projekte Zelená domácnostiam – neaktuálne

Podporované zariadenie Termín spustenia podávania žiadostí Vyčlenená suma  Odhad počtu vydaných poukážok Maximálna podpora
na inštaláciu
Stav zásobníka
Kotly na biomasu 2.5.2022, 15.00 h* 2 000 000 1 333 1 500 € Pozastavené
Fotovoltické panely 4.5.2022, 15.00 h* 2 550 000 1 700 1 500 € Pozastavené
Slnečné kolektory 9.5.2022, 15.00 h* 3 300 000 1 886 1 750 € Pozastavené
Tepelné čerpadlá 11.5.2022, 15.00 h 8 000 000 2 353 3 400 € Pozastavené

* UPOZORNENIE: SIEA pozastavila avizované podávanie žiadostí

Finančné limity pre vydávanie poukážok pre projekty Zelená domácnostiam II a Zelená domácnostiam III – neaktuálne

Po otvorení zásobníka budú vydané poukážky podľa aktuálneho stavu hodnoty poukážok v obehu až do maximálneho finančného limitu pre dané zariadenie. Informácie o aktuálnom stave poukážok v obehu sú k dispozícii v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.

Vydávanie poukážok sa znova spustí, keď klesne objem poukážok v obehu pod minimálny finančný limit pre dané zariadenie. Odhad počtu poukážok pri ďalšom vydávaní v budúcnosti je uvedený v tabuľke.

Zariadenie Limit pre poukážky v obehu Odhad počtu poukážok*
Maximálny limit (€) Minimálny limit (€) Rozdiel  (€)
Fotovoltické panely 1 100 000 € 700 000 € 400 000 € 270
Slnečné kolektory 1 500 000 € 1 000 000 € 500 000 € 290
Kotly na biomasu 700 000 € 400 000 € 300 000 € 200
Tepelné čerpadlá 2 700 000 € 1 700 000 € 1 000 000 € 330

* Uvedený odhad počtu poukážok pri nasledujúcich vydávaniach zodpovedá len rozdielu v limitoch. V skutočnosti môže byť väčší, ak sa počet poukážok v obehu v krátkom čase výrazne zníži.

2021

Harmonogram oprávnených období pre podávanie žiadostí o poukážku do 15.12.2021

Podávanie nových žiadostí je pozastavené. Do zásobníkov boli v roku 2021 zaradené všetky zostávajúce finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam II. Momentálne SIEA  pripravuje v rámci aktuálneho programového obdobia projekt Zelená domácnostiam III. Žiadosti bude možné znova podávať v priebehu prvého štvrťroka 2022 po schválení nového projektu.

Kedy bolo možné žiadať o poukážky v projekte Zelená domácnostiam II

Podporované zariadenie Termín spustenia podávania žiadostí Vyčlenená suma od 8/2021 Odhad počtu vydaných poukážok Maximálna podpora na inštaláciu
Slnečné kolektory 6. 9. 2021, 15.00 h 1 500 000 € 857 1 750 €
Fotovoltické panely 6. 9. 2021, 15.00 h 1 100 000 € 733 1 500 €
Tepelné čerpadlá 8. 9. 2021, 15.00 h 1 700 000 € 567 3 400 €
Kotly na biomasu 8. 9. 2021, 15.00 h 900 000 € 600 1 500 €

 

Oprávnené obdobie a stav zásobníkov

Oprávnené obdobie  Zariadenia Alokácia SR mimo BSK v roku 2021 (€) Stav zásobníka
8.2.2021 – 15.12.2021 fotovoltické panely 2 700 000 € Pozastavené
10.2.2021 – 15.12.2021 slnečné kolektory 3 200 000 € Pozastavené
15.2.2021 – 15.12.2021 tepelné čerpadlá 7 700 000 € Pozastavené
17.2.2021 – 15.12.2021 kotly na biomasu 2 400 000 € Pozastavené

 

Finančné limity pre vydávanie poukážok počas oprávneného obdobia do 15.12.2021 platné pre projekty Zelená domácnostiam II 

Po otvorení zásobníka budú vydané poukážky podľa aktuálneho stavu hodnoty poukážok v obehu až do maximálneho finančného limitu pre dané zariadenie. Informácie o aktuálnom stave poukážok v obehu sú k dispozícii v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.

Vydávanie poukážok sa znova spustí, keď klesne objem poukážok v obehu pod minimálny finančný limit pre dané zariadenie. Odhad počtu poukážok pri ďalšom vydávaní v budúcnosti je uvedený v tabuľke.

Zariadenie Limit pre poukážky v obehu Odhad počtu poukážok*
Maximálny limit (€) Minimálny limit (€) Rozdiel  (€)
Fotovoltické panely 1 100 000 € 700 000 € 400 000 € 270
Slnečné kolektory 1 500 000 € 1 000 000 € 500 000 € 290
Kotly na biomasu 700 000 € 400 000 € 300 000 € 200
Tepelné čerpadlá 2 700 000 € 1 700 000 € 1 000 000 € 330

* Uvedený odhad počtu poukážok pri nasledujúcich vydávaniach zodpovedá len rozdielu v limitoch. V skutočnosti môže byť väčší, ak sa počet poukážok v obehu v krátkom čase výrazne zníži.

 

Harmonogram oprávnených období pre podávanie žiadostí o poukážku do 15.12.2021 (platný do 12.8.2021)

 

Oprávnené obdobie  Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok* Stav zásobníka
8.2.2021 – 15.12.2021 fotovoltické panely 1 600 000 €  1 120 Pozastavené
10.2.2021 – 15.12.2021 slnečné kolektory 1 700 000 € 1 033 Pozastavené
15.2.2021 – 15.12.2021 tepelné čerpadlá 6 000 000 € 2 022 Pozastavené
17.2.2021 – 15.12.2021 kotly na biomasu 1 500 000 € 1 005 Pozastavené

* Odhad počtu poukážok, ktoré môžu byť vydané počas oprávneného obdobia.

 

2020

Harmonogram oprávnených období pre podávanie žiadostí o poukážku  do 1.12.2020

Žiadosti je možné podávať od 15-tej hodiny prvého dňa oprávneného obdobia. Termíny nasledujúcich oprávnených období budú zverejnené čoskoro.

Oprávnené obdobie  Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok* Stav zásobníka
17.6.2020 – 1.12.2020 kotly na biomasu 1 200 000 € 808 Pozastavené
22.6.2020 -1.12.2020 slnečné kolektory 3 000 000 € 1 720 Pozastavené
24.6.2020 – 1.12.2020 tepelné čerpadlá 6 000 000 € 2 000 Pozastavené
29.6.2020 – 1.12.2020 fotovoltické panely 1 500 000 € 1 000 Pozastavené

* Odhad počtu poukážok, ktoré môžu byť vydané počas oprávneného obdobia.

 

Finančné limity pre vydávanie poukážok

Po otvorení zásobníka budú vydané poukážky podľa aktuálneho stavu hodnoty poukážok v obehu až do maximálneho finančného limitu pre dané zariadenie. Informácie o aktuálnom stave poukážok v obehu sú k dispozícii v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.

Vydávanie poukážok sa znova spustí, keď klesne objem poukážok v obehu pod minimálny finančný limit pre dané zariadenie. Odhad počtu poukážok pri ďalšom vydávaní v budúcnosti je uvedený v tabuľke.

Zariadenie Limit pre poukážky v obehu Odhad počtu poukážok*
Maximálny limit (€) Minimálny limit (€) Rozdiel  (€)
Fotovoltické panely 1 100 000 € 700 000 € 400 000 € 270
Slnečné kolektory 1 500 000 € 1 000 000 € 500 000 € 290
Kotly na biomasu 700 000 € 400 000 € 300 000 € 200
Tepelné čerpadlá 2 700 000 € 1 700 000 € 1 000 000 € 330

* Uvedený odhad počtu poukážok pri nasledujúcich vydávaniach zodpovedá len rozdielu v limitoch. V skutočnosti môže byť väčší, ak sa počet poukážok v obehu v krátkom čase výrazne zníži.

 

Harmonogram prvých plánovaných kôl na 1. štvrťrok 2020

 

Kolo Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Hodnota vydaných poukážok (€) Počet vydaných poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti na preplatenie do 1
25. 18.2.2020 tepelné čerpadlo 3 000 000 € 1 000 2 999 965 € 1016 19.3.2020 18.7.20202
26. 25.2.2020 -26.2.2020 kotol na biomasu 500 000 € 333    484 480 € 325 27.3.2020 26.7.20202
27. 3.3.2020 slnečný kolektor 1 000 000 € 571 999 711 € 600 2.4.2020 3.8.20202
28. 10.3.2020 fotovoltický panel 700 000 € 467 698 960 € 492 9.4.2020 10.8.20202
29.2 24.3.2020 tepelné čerpadlo 1 500 000 € 500 23.4.2020 24.6.2020
30.2 31.3.2020 kotol na biomasu  400 000 € 267 30.4.2020 30.6.2020
31.2 14.4.2020 slnečný kolektor 700 000 € 400 14.5.2020 14.7.2020
32.2 21.4.2020 fotovoltický panel 500 000 € 333 21.5.2020 21.7.2020

 

1Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň.

2 SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

 

2019

 

Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019. Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

Kolo Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Hodnota vydaných poukážok (€) Počet vydaných poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti na preplatenie do 1
1. 19.3.2019 slnečný kolektor 800 000 € 457 799 541 € 490 18.4.2019 19.6.2019
2. 26.3.2019 fotovoltický panel 800 000 € 533 799 282 € 585 25.4.2019 26.6.2019
3. 2.4.2019 tepelné čerpadlo 800 000 € 396 797 455 € 265 2.5.2019 2.7.2019
4. 9.4.2019 -10.4.2019 kotol na biomasu 800 000 € 533 465 460 € 314 10.5.2019 10.7.2019
5. 16.4.2019 slnečný kolektor 800 000 € 457 799 263 € 476 16.5.2019 16.7.2019
6. 30.4.2019 -1.5.2019 fotovoltický panel 800 000 € 533 458 452 € 329 31.5.2019 1.8.2019
7. 7.5.2019 tepelné čerpadlo 800 000 € 267 799 329 € 265 6.6.2019 7.8.2019
8. 14.5.2019 -15.5.2019 kotol na biomasu 800 000 € 533 279 700 € 189 14.6.2019 15.8.2019
9. 21.5.2019 slnečný kolektor 700 000 € 423 702 312 € 422 20.6.2019 21.8.2019
10. 28.5.2019 -29.5.2019 fotovoltický panel 500 000 € 333 306 026 € 226 28.6.2019 29.8.2019
11. 4.6.2019 tepelné čerpadlo 1 000 000 € 331 999 750 € 341 4.7.2019 4.9.2019
12. 11.6.2019 -12.6.2019 kotol na biomasu 400 000 € 267 228 048 € 154 12.7.2019 12.9.2019
13. 18.6.2019 slnečný kolektor 700 000 € 423 700 496 € 413 18.7.2019 18.9.2019
14. 25.6.2019 -26.6.2019 fotovoltický panel 500 000 € 333 365 927 € 257 26.7.2019 26.9.2019
15. 9.7.2019 tepelné čerpadlo 1 500 000 € 501 1 499 545 € 508 8.8.2019 9.10.2019
16. 23.7.2019 -24.7.2019 kotol na biomasu 400 000 € 267 292 230 € 196 23.8.2019 24.10.2019
17. 6.8.2019 slnečný kolektor 700 000 € 423 699 018 € 421 5.9.2019 6.11.2019
18. 20.8.2019 -21.8.2019 fotovoltický panel 500 000 € 333 463 791 € 328 20.9.2019 21.11.2019
19. 3.9.2019 tepelné čerpadlo 1 500 000 € 501 1 498 929 € 512 3.10.2019 3.12.2019
20. 10.9.2019 -11.9.2019 kotol na biomasu 400 000 € 267 397 840 € 268 10.10.2019 11.12.2019
21. 17.9.2019 slnečný kolektor 700 000 € 423 704 373 € 434 17.10.2019 17.12.2019
22. 8.10.2019 fotovoltický panel 400 000 € 267 404 526 € 278 7.11.2019 8.1.2020
23. 15.10.2019 tepelné čerpadlo 1 000 000 € 333 1 006 378 € 339 14.11.2019 15.1.2020
24. 22.10.2019 kotol na biomasu 300 000 € 200 299 730 € 202 21.11.2019 22.1.2020

 

Výška vyčlenených prostriedkov na pripravované kolá v roku 2019 je indikatívna. Môže sa meniť v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok a záujmu zo strany domácností. Pri plánovaní alokácie musí SIEA prihliadať na prínos zariadení k určenému cieľu.

1Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Vytlačiť