UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Odporúčané podmienky k zmluve o inštalácii

účinné od 25.2.2019
SIEA odporúča Domácnostiam, aby starostlivo dbali na výber zhotoviteľa a ešte pred podpisom si dôsledne zmluvu o inštalácii prečítali, a pokiaľ sa v predloženom návrhu zmluvy o inštalácii nenachádzajú všetky odporúčané podmienky, aby sa domácnosti v záujme ochrany svojich práv a záujmov dožadovali u zhotoviteľa, aby ich do zmluvy o inštalácii doplnil.

Vytlačiť