UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Potrebute poradiť pri vypĺňaní žiadosti o poukážku

Máte záujem zaregistrovať sa na odber správ o projekte Zelená domácnostiam zo stránky www.siea.sk

 

Zvažujete, aké zariadenie je pre vás vhodné a máte záujem o konzultáciu?

Môžete využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v piatich poradenských centrách.

Webová stránka www.zitenergiou.sk

Bezplatná linka 0800 199 399

 

Konzultanti sú v poradenských centrách zvyčajne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. V prípade, že poskytujú osobné konzultácie alebo poradenstvo mimo konzultačných centier, môžete na bezplatnej telefónnej linke zanechať odkaz s kontaktom. Konzultanti vás budú v najbližšom možnom termíne kontaktovať.

Odpovede na otázky zaslané e-mailom

Odborní konzultanti vám poradia aj prostredníctvom e-mailu. Pri zložitejších otázkach uveďte aj telefonický kontakt, aby sa v prípade potreby mohli s vami spojiť.

Osobné konzultácie

V prípade záujmu o osobné konzultácie poradenské centrá vopred kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom. V rámci bezplatného energetického poradenstva konzultanti nepripravujú konkrétne projekty, ale radi vám pomôžu zorientovať sa v problematike.

 

Trenčín >>

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
poradenstvo.tn@siea.gov.sk

 

Banská Bystrica >>

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
poradenstvo.bb@siea.gov.sk

 

Žilina >>

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Národná 18
010 01 Žilina
poradenstvo.za@siea.gov.sk

 

Košice >>

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Krivá 23040 01 Košice
poradenstvo.ke@siea.gov.sk

 

Upozornenie: Pracovisko SIEA v Košiciach sídli od 12/2022 na novej adrese, v administratívnej budove oproti pôvodnému sídlu na Krivej 18

Bratislava >>

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
821 01 Bratislava
poradenstvo.ba@siea.gov.sk

 

Bezplatné energetické poradenstvo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry je k dispozícii v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk.

Vytlačiť