UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

V rámci projektov Zelená domácnostiam môžu byť v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia podporené aj inštalácie malých veterných turbín, určených na výrobu elektriny. Reálnemu využívaniu týchto zariadení na Slovensku však momentálne bránia viaceré prekážky. Z dôvodu potreby úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov nie je zatiaľ možné vydávať poukážky na inštaláciu veterných turbín.

Podmienky podpory

Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, ako aj pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy by mala domácnosť preniesť na zhotoviteľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, najlepšie v písomnej forme.

Technické podmienky

Veterná turbína spĺňa technické podmienky ak:

 1. je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobnou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach pre malé veterné elektrárne (rýchlosť vetra 11 m/s);
 2. má vydané vyhlásenie o zhode.

Oprávnené výdavky na inštaláciu veterných turbín:

 • veterná turbína;
 • regulátor a náhradná záťaž;
 • mikromenič alebo striedač;
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
 • stožiar s príslušenstvom;
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
 • riadiaca jednotka;
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu veterných turbín pre rodinný dom:

Pri podpore veterných turbín sa neuplatňuje systém uprednostnenia. Pre inštaláciu veternej turbíny v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory:

 • 500 € na 1 kW inštalovaného výkonu veternej turbíny; maximálna výška podpory je 1 500 € na inštaláciu.
Vytlačiť