UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Zoznam oprávnených zhotoviteľov bude Slovenská inovačná a energetická agentúra priebežne aktualizovať. Zhotovitelia sa môžu do zoznamu prihlásiť kedykoľvek počas trvania projektov Zelená domácnostiam. Do zoznamu budú zaradení všetci žiadatelia, ktorí splnia podmienky a zaviažu sa zabezpečovať inštalácie v súlade so zmluvou.

SIEA zverejňuje zoznam zhotoviteľov, ktorí majú účinnú zmluvu o preplácaní poukážok. Zoznam oprávnených zhotoviteľov je priebežne aktualizovaný.

Pri zhotoviteľoch, ktorí súhlasili s uvedením svojich kontaktov pre verejnosť, sú v zozname publikované aj telefónne čísla a e-mailové adresy. Ďalšie kontakty budú doplnené po doručení súhlasov pri najbližšej aktualizácii zoznamu.

 

Na stiahnutie:

Zoznam oprávnených zhotoviteľov

 

Každá domácnosť, ktorá má záujem o získanie príspevku v rámci projektov Zelena domácnostiam, by si mala dobre zvážiť výber zhotoviteľa. V každom prípade sa oplatí ešte pred uplatnením poukážky u zhotoviteľa zistiť si referencie o už zrealizovaných inštaláciách v rodinných a bytových domoch, overiť si vhodnosť navrhnutého technického riešenia a porovnať si cenové ponuky od viacerých zhotoviteľov. Využiť možno aj bezplatné energetické poradenstvo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Odborní konzultanti SIEA ochotne domácnostiam poradia, ako sa zorientovať v problematike.

Vytlačiť